Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Satsing på barn og ungdom
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Satsing på barn og ungdom
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Satsing på barn og ungdom
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Satsing på barn og ungdom
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Satsing på barn og ungdom

Satsing på barn og ungdom

Kunde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

En oversikt over regjeringens mål og innsatsområder.