s_logo
s_brosjyre
s_ikoner

Småbedriftslivet

Kunde: Departementene

 

Prosjektet Småbedriftslivet er en plattform og ramme for utvikling, gjennomføring og kommunikasjon om regjeringens politikk for små og mellomstore bedrifter. Vi har utviklet logo, visuell profil og brosjyre.