Vervekampanje – «Jeg jobber for»
Kunde
Norges Arbeidsmandsforbund
Hva
Konsept, design, UX design, kampanjeside
Samarbeidspartnere
Fotograf Stine Østby

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) er et norsk fagforbund som organiserer ca. 33 000 arbeidstakere.

NAF ønsket å tydeliggjøre sin posisjon som fagforbund, både mot potensielle nye medlemmer og eksisterende. Gjerholm lagde derfor konseptet «Jeg jobber for». En kampanje som ivaretar medlemmene og forteller potensielle nye medlemmer hvor viktig det er med en sterk fagorganisasjon – både for arbeidsplassen og i samfunnet som helhet.

Med andre ord vil kampanjen bidra til å styrke «eierskapet» til fagforbundet for eksisterende medlemmer og øke forståelsen for viktigheten av samhold for nye.