Trykksaker for Obos, USBL, Utdanningsdirektoratet og Røros Hetta
Kunde
Obos, Usbl, Utdanningsdirektoratet og Røros Hetta
Hva
Oppsett, design, illustrasjon, fotomanipulering
Samarbeidspartnere
Link

Gjerholm har mer enn 30 års erfaring med design til print. Prosjektene går ofte på tvers av ulike bransjer og har blitt bl.a. fine prospekt, lærebøker, hefter og produktkatalog. Her har vi samlet noen ulike jobber.