Grafisk profil og konferansemateriell til Arktisk råd

Bakgrunn: Arktisk råd jobber for å fremme samarbeid mellom arktiske stater og folk, om saker av fellesinteresse i regionen, som bærekraftig utvikling og vern av det arktiske miljøet. Gjennom de 2 årene Norge skal ha lederskapet, er det en målsetning å gi en økt forståelse for hvaArktisk råd er, viktigheten rundt det arktiske samarbeidet og oppmerksomhet rundt aktiviteter og tiltak.

Oppdragsgiver er Utenriksdepartementet.


Utfordringen: Profilen skal fremstå som en stolt, inkluderende avsender av det viktige arbeidet som Arktisk råd utøver. Blant rådets publikum finner vi urbefolkning, næringsliv av ulik art, arktiske interessenter, akademia og ambassader. Unge voksne bør oppfatte det visuelle uttrykket som en fremtidsrettet og frisk profil, som bidrar til å skape oppmerksomhet og interesse for hva som kan gjøres, og hva målgruppen kan bidra til for sin fremtid. Profilen bør uttrykke seriøsitet, men også positivisme, selv om det politiske og klimamessige bakteppet er utfordrende.

Profilen skal oppleves som dynamisk og skalerbar ut fra hvor den opptrer, samtidig som den er tydelig gjenkjennelig uavhengig av flate.


Løsningen: Vi har utviklet en verktøykasse med ulike grafiske elementer som dekker Arktisk råd sitt behov i den perioden Norge har lederskapet. Arktis og nordområdene har i seg selv mange iboende visuelle og emosjonelle føringer. Alt fra kunst og kultur, fargespennet på himmelen, den vakre naturen og de kalde havene ligger til grunn for det visuelle uttrykket.

De små detaljene med et stort fargespill, med rom for variasjon, er tenkt som symboler på inkludering og mangfold som sammen skaper det store bildet.

Gjennom bildebruk visualiseres og underbygges tematikk rundt menneskene, næringslivet og samarbeidet mellom folk, ulike kulturer og nasjoner i Nord.

Ved bruk av kontraster skapes spennet mellom en fremsynt, ungdommelig friskhet og ansvaret i tematikken og lederskapet.

Takk til andre involverte: Vignett - Christoffer i www.rastlaus.media