Helse Nord RHF

Bakgrunn: Helse Nord RHF er et av de fire regionale helseforetakene i Norge. De skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen akkurat der de bor.

Utfordringen:
Helse Nord RHF ønsket å løse definerte grafiske oppgaver i forbindelse med deres kommunikasjon både eksternt og internt i foretaket. Utgangspunktet for dette arbeidet var den profilhåndboken de hadde på tidspunktet. Det var viktig å se enkeltoppdragene i sammenheng, slik at de fikk et enhetlig uttrykk. Samtidig var det et ønske om å finne særegne nordnorske elementer, som viser foretakets tilhørighet i regionen og gjennom dette videreutvikle den overordne profilen.

Løsningen:
Vi utviklet først noen visuelle føringer. Så ble det konkret laget et grafisk uttrykk, layout-mal og layout for hoved- og delstrategier som skulle fungere både på nett og på trykk.

Vi tegnet figurer som visualiserer virksomhetsstyringen og strategisk rammeverk for utvikling som skulle være innhold i strategiene, men også kunne fungere løsrevet. Ønsket var å gjøre innholdet mer forståelig, forenkle og tydeliggjøre disse innholdsrike prosessene.

I tillegg utviklet vi unike elementer for Helse Nord RHF sitt intranett. De besto av et eget ikonbibliotek til en mengde snarveier og et eget sett med illustrasjoner i egen stil og uttrykk til bruk under «aktuelle saker», i tillegg til bannere med eget grafiske design til undersider på intranettet.

Helse Nord RHF ønsket også å ha en egen «Pin» med Helse Nord logo til bruk som intern motivasjon og som gave til spesielle arrangementer.