Inclusive Nordic Travel

Bakgrunn: Konferansen setter søkelys på hvordan inkluderende design kan bidra til sosial bærekraft. Ønsket var å visualisere diverse situasjoner som mennesker med spesielle utfordringer kan møte på. Særlig i forbindelse med reise og turisme i de nordiske landene, og med fokus på universell utforming. Designet skulle være lystbetont og uhøytidelig.

Avsendere for konferansen var Kultur-og likestillingsdepartementet, Bufdir, Nordisk Ministerråd og Nordens Velferdssenter.

Utfordringen: Designprofilen skulle kunne fungere på en stor variasjon av flater.

Ved utforming av konferanseprofilen lå det føringer i både Bufdirs og Regjeringens designprofiler. Årets konferanse var en videreføring og videreutvikling av to tidligere konferanser i samme serie.

Løsningen: Oppdraget innebar utvikling av en helhetlig konferanseprofil, der en innholdsrik illustrasjon utgjorde det bærende visuelle elementet. Illustrasjonens symbolbruk og situasjonsbeskrivelser, som viser typiske og dekkende situasjoner, ble utviklet for å underbygge konferansens tema. Konferanseprofilen ble implementert gjennomgående på alle flater, der deler av illustrasjonen ble brukt for å skape et visuelt mangfold og samtidig binde disse sammen.

Se konferansen her