Nasjonal likestillingskonferanse for Kultur- og likestillingsdepartementet

Den nasjonale likestillingskonferansen 2022 er et årlig arrangement. I 2022 var tema å gjøre opp status på seksuell trakassering, snart 5 år etter at #metoo-bevegelsen rullet over verden.

Gjerholm har utviklet den overordnede visuelle profileringen av konferansen som er utformet på en uhøytidelig måte for å ufarliggjøre og tilgjengeliggjøre et potensielt vanskelig tema. Målet var å lage en helhetlig ramme rundt arrangementet både digitalt og fysisk i selve konferansesalen.

Gjennom konferansen var det viktig å sette fokus på enkelthistorier og årsaker til at så få varsler om seksuell trakassering, og hvorfor noen kan være ekstra utsatt. Dette ble understreket gjennom bruk av blant annet skriftlige vitneutsagn som visuelt virkemiddel på skjerm i konferansesalen og som tekstplakater til SoMe.

Ellers ble det utviklet enkeltelementer som trykket program, navneskilt og skilting i tillegg til content i form av hvilebilder og animert åpningsvignett som hadde som mål å utgjøre en samlet totalopplevelse av konferansen.

Kanaler: Sosiale medier, trykk, content, vignett