Politiets Fellesforbund

Bakgrunn: 
På oppdrag av Politiets Fellesforbund utviklet vi et designkonsept for kongresser og landsmøter.

Utfordringen:
Utvikle et nytt og varig designkonsept for kongresser og landsmøter. Hovedmål var å finne konsepter som kunne leve over tid. Med små ulikheter, men samtidig en sammenheng slik at elementene kunne gjenbrukes.


Løsningen:
Det ble utviklet et utrykk som bygger på eksisterende profileringslinjer, men som samtidig skiller noe fra visuell identitet.

Materiellet ble tatt ut til eksempelvis: adgangskort, profilartikler, digitale flater under arrangementet, dekor i lokalene, programinfo mm.