Presentasjonsmateriell for EL og IT Forbundet

Bakgrunn: 
EL og IT Forbundet organiserer arbeidstakere innenfor elektro, energi og IT/IKT-bransjen i LO. De har opplevd jevn medlemsvekst de siste årene, og har nå over 42.000 medlemmer. Besøk til VGS-klasser er en helt sentral del av vervearbeidet og foregår i 13 ulike distrikter.

Utfordringen: 
Ansvaret for gjennomføring av vervearbeidet ligger på distriktsnivå. Hvordan styrke distriktenes generelle evne til å gjennomføre skolebesøk med en profesjonell og solid tilnærming.

Løsningen: 
Førsteinntrykket av forbundet er viktig, og den starter som regel med noe visuelt. Ved å utarbeide en standard-presentasjon som kan tilbys alle distriktene, fremstår forbundet helhetlige i det visuelle og på innhold. Vi ønsker å fremstille forbundets kraft og arbeid i en fremtoning som ikke fremstår tung og uforståelig for en ung målgruppe og løsningen ble å få ned tekstmengde og i et språk som er lettfattelig, leke med oppsettet i en form som oppfordrer til dialog med klassene. Vi bruker bransjefilmen forbundet hadde fra før som en del av presentasjonen, og med enkle grep med ny intro, tekste hele filmen og en tydelig call-to-action til slutt, kan filmen alene opptre som en egen vervekampanje.

 

Leveranse:
PPT-presentasjon, verveflyer, optimalisering av videomateriell