Regjeringens nasjonale integreringskonferanse

I oktober 2022 arrangerte regjeringen sin årlige nasjonale integreringskonferanse. Konferansen ble avholdt fysisk på Scandic St. Olavsplass, i tillegg ble den ble streamet live på regjeringen.no.

Tema for årets konferanse: Flere i arbeid og sterkere fellesskap.

Overordnet mål for konferansen var å styrke dialogen med innvandrere. Gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning rom til å dele erfaringene og synspunktene sine direkte med sentrale politikere og forvaltningen.

Den grafiske profilen for konferansen skulle visualisere dialog, bevegelse, positivitet og samarbeid på en helhetlig måte. Vi løste dette ved å basere den grafiske profilen på en form som visualiserer en abstrakt lyd- og dialogbølge, som også ble animert. Kombinasjonen av friske farger bidro til et positivt utrykk.

Det ble levert elementer til digitale flater til en hovedvignett og andre skjermer. I tillegg ble det designet og produsert materiell som rollup, t-skjorter, talekort og navnekort.