Visuell identitet for Regelrådet

Regelrådet kjente på voksesmerter i sin eksisterende grafiske profil da de søkte etter en ny samarbeidspartner. De ønsket å beholde sin logo, men var åpne for en videreutvikling og en større verktøykasse av grafiske elementer og virkemidler.

Regelrådet bruker en rekke ulike verktøy til gransking i hverdagen. Dette ble konseptualisert i den visuelle profilen, der geometriske former og omriss brukes til å granske og sette søkelyset på utforming og designsystemer.

I løpet av det første året ble den grafiske profilen utviklet til å inkludere et tydelig grid, ikoner, farger og mønster. I sitt virke leverer Regelrådet mye tekst som kan oppleves noe tungt og tørt. I samspill med den visuelle profilen blir deres materiell mer levende, samtidig som det beholder sin seriøsitet og faglige tyngde.

I løpet av samarbeidsperioden har Gjerholm utviklet ny nettside, implementerte profilen i malverk og laget årsrapporter.

Se nettsiden på regelradet.no