Visuell identitet for Regjeringsadvokaten

Regjeringsadvokaten er den norske statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for staten i rettssaker og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Med et sprikende uttrykk og malverk hadde Regjeringsadvokaten behov for å oppdatere sin visuelle profil og sine retningslinjer. I tett samarbeid med Regjeringsadvokaten utviklet Gjerholm en ny visuell profil for organisasjonen. Profilen skulle ivareta over 200 år med historie og tradisjoner. Den skulle samtidig synliggjøre og legge til rette foren voksende organisasjon med et ungdommelig advokatkorps som tar i bruk nye plattformer.

Målet med arbeidet var å lage en visuell profil som oppleves unik, enkel og fleksibel i praksis. Leveransen besto av en designmanual med overordnede prinsipper, retningslinjer og eksempler for bruk, blant annet med logo, symbol, mønster, fargepalett, typografi, bildebruk og designsystem. Profilen skal fungere på ulike digitale enheter og følge prinsipper for universell utforming. Det ble også utviklet et omfattende malverk for OfficeWord og diverse kommunikasjonsmateriell.

Se nettsiden på regjeringsadvokaten.no

Andre involverte: Fotograf Stine Østby stineostbyfoto.com