Profil og materiell for Vivil-lekene

Vivil-lekene er et landsomfattende idrettsarrangement for psykisk utviklingshemmede. Lekene går av stabelen i månedsskifte mai/juni hvert år på Nadderud stadion i Bærum. I tillegg til de ordinære Vivil-lekene arrangeres Barnas Vivil-leker på søndagen. Vår oppgave er å synliggjøre arrangementet i forkant og tilgjengeliggjøre informasjon underveis for deltagere og ledsagere.

Gjennom sosiale kanaler får følgere og interessenter jevnlig informasjon om årets Vivil-leker, påmelding og aktiviteter. Målet er å visuelt samle alt materiell tilknyttet arrangementet og tydelig differensiere hvert år, slik at arrangementet fremstår attraktivt og profesjonelt. Klare, tydelige farger og virkemidler bidrar til økt forståelse og oppmerksomhet hos en målgruppe med spesielle behov.

Gjerholm utviklet et digitalt program der deltagere kan finne aktiviteter de er påmeldt, nødvendig informasjon og resultater som publiseres gjennom helgen. Ved hjelp av enkel navigasjon og tydeliggjøring av innhold kan deltagere og ledsagere i større grad være selvhjulpne enn ved manuelle lister som tidligere ble brukt.

Arbeidet med Vivil-lekene er et bevis på at design og universell utforming kan bidra til å spre enda mer idrettsglede for denne målgruppen.

Se det digitale programmet på vivilprogram.no

Andre involverte: Fotograf Stine Østby stineostbyfoto.com

Kanaler: Sosiale medier, web